INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1 czerwca 2022 roku w Wydziale Nauk Społecznych UPH Siedlce odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Była to kolejna edycja konferencji, której organizatorami jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wraz z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. T.Buka w Siedlcach.

Konferencję rozpoczął gen. Jarosław Gromadziński wykładem nt. cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom w komunikacji społecznej. Wśród prelegentów nie zabrakło ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Sztuki Wojennej czy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Celem konferencji była dyskusja nad szerokim spektrum czynników warunkujących proces zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Pod uwagę zostały wzięte zarówno uwarunkowania polityczno-militarne, jak również społeczne, gospodarcze, kulturowe i ekonomiczne. 

inbound4409331910981887719