INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 07.09.2022 r. z okazji święta 11 Pułku Altylerii w Węgorzewie odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. "Środowisko powstania rozwoju i kształtowania się potencjału bojowego 11 MPA"

Jednym z prelegentów był dr. hab. Krzysztof Drabik, który wygłosił refertat pt. "Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna". Wystąpienie było świetną okacją do przedstawienia struktury, oferty edukacyjnej i potencjału naukowego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Audytorium konferencji stanowili oficerowie i podoficerowie 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie.WhatsApp_Image_2022-09-20_at_18.33.53.jpeg

WhatsApp_Image_2022-09-20_at_18.33.53.jpegWhatsApp_Image_2022-09-20_at_18.33.55.jpeg