INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 26_2.jpg

W dniu 28 września odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim zebranie pracowników Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Zebranie rozpoczął Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie – dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni od złożenia gratulacji prof. dr. hab. Jackowi Zielińskiemu za uzyskanie tytułu naukowego profesora oraz powołanie do Rady Profesorskiej Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze (Łotwa), a także dr. hab. Pawłowi Szmitkowskiemu prof. uczelni za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. W dalszej części spotkania Dyrektor Instytutu omówił szczegółowo przedsięwzięcia zrealizowane w minionym roku akademickim 2021/2022 oraz przedstawił wyniki ewaluacji w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Podsumowując swoje wystąpienie określił zadania jakie stawia pracownikom Instytutu do zrealizowania w rozpoczynającym się roku akademickim 2022/2023. W dalszej części spotkania głos zabrali Pani Dziekan dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni oraz Jego Magnificencja Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina odnosząc się do ważnych kwestii związanych z prawidłową organizacją pracy w rozpoczynającym się roku akademicki, w zakresie dydaktyki oraz nauki.

Spotkanie zakończyły życzenia owocnej pracy w rozpoczynającym się roku akademickim oraz dalszych sukcesów na gruncie naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym przekazane przez Władze Uczelni.

 

1_Copy.jpg

 3_Copy.jpg4_Copy.jpg5_Copy.jpg6_Copy.jpg7_Copy.jpg8_1_Copy.jpg9_Copy.jpg10_Copy.jpg11_Copy.jpg12_Copy.jpg13_Copy.jpg14_Copy.jpg15_1_Copy.jpg17_1_Copy.jpg18_1_Copy.jpg19_1_Copy.jpg20_1_Copy.jpg21_Copy.jpg22_Copy.jpg23_Copy.jpg24_1_Copy.jpg2_Copy.jpg