INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

umbri

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH w Siedlcach realizują projekt badawczy pt. Kampania edykacyjno - informacyjna "Ubi crimen, ibi victima". W składzie członków projektu są m.in.: prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst, dr Kazimierz Pawelec, dr Joanna Kufel - Orłowska, dr hab. prof. UPH Norbert Malec. Celem projektu jest upowszechnianie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat specyfiki różnego rodzaju przestępstw i zagrożeń, a przede wszystkim ochrony praw ofiar przestępstw, poprzez organizację ogólnopolskiej kampanii, a także przeprowadzenie spotkań edukacyjnych. W projekcie zostanie dokonana diagnoza obejmująca identyfikację grup potencjalnych ofiar przestępstw ( w tym także grup specjalnego traktowania). Celem kampanii jest również wzrost świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw oraz ukształtowanie właściwych postaw wobec przestępczości. Więcej informacji pod linkiem https://www.tamprawo.org/projekty/681-kampania-edukacyjno-informacyjna-ubi-crimen-ibi-victima