INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

16 listopada 2022 r. prof. dr hab. Mirosław Minkina JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach i Pani Anita Woźnica - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach uroczyście podpisali umowę, której celem jest współpraca naukowa i dydaktyczna. inbound7031650115183223208

 Porozumienie ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, w ramach których uczniowie będą m.in. uczestniczyć w lekcjach akademickich, korzystać z laboratoriów uniwersyteckich i brać udział w konferencjach naukowych. 

W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. Zbigniew Kaczmarzyk prof. uczelni - prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą, Pan Ireneusz Chromiński - zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach, dr hab. Beata Walęciuk - Dejneka, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Przyrodniczych, prof. dr hab. Marek Gugała - Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o zwierzętach, dr hab. Jakub Radziszewski, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu oraz dr Beata Gałek - rzecznik prasowy UPH w Siedlcach. inbound2377109650311952556inbound6035421431257145360inbound824761702704638039inbound6878044295961694949inbound3801812461258457932inbound4772394614041481854inbound8949918209240216070

inbound4751037879095246947