INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Konferencja zdjięcie 1

W dniu 7 grudnia 2022 roku odbyła się VI Konferencja Kultury Bezpieczeństwa zorganizowana przez Urząd Transportu Kolejowego, reprezentowany przez Prezesa Ignacego Górę. W związku z podpisaną przez Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, w 2020 roku, Deklaracją w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w ramach współpracy, w wydarzeniu uczestniczyły reprezentantki Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, a jednocześnie przedstawicielki Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego: dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni i dr Joanna Ważniewska.


Konferencja była podsumowaniem tegorocznych działań zrealizowanych w ramach projektu dotyczącego promowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Podczas wydarzenia, które miało miejsce w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej, wręczono wyróżnienia i nagrody dla laureatów VI edycji Konkursu Kultury Bezpieczeństwa w kategoriach: „Praca dyplomowa”, „Czynnik ludzki – edukacja”, „Rozwiązanie systemowe”, „Rozwiązanie techniczne”, wytypowano także „Nagrodę Publiczności” wybraną w wyniku głosowania Sygnatariuszy Deklaracji.
Udział w Konferencji przyczynił się do wymiany zebranych doświadczeń w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa, stał się także sposobnością do wzajemnej motywacji w kwestii poprawy poziomu bezpieczeństwa w sektorze kolejowym i nie tylko, a przede wszystkim obudził inspiracje dotyczące możliwości udziału w kolejnych edycjach Konkursu.

Konferencja zdjęcie 2

Konferencja zdjęcie 3

Konferencja zdjęcie 4