INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

MKN 01.2023 1

W dniu 17 grudnia 2023 roku w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście współczesnych problemów politycznych”, zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Bałtycką Akademię Międzynarodową w Rydze we współpracy z Charkowskim Uniwersytetem Narodowym im. W. Karazina, Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. G. S. Skoworody, Bałtycką Akademią Obrony, Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Uniwersytetem im. Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytetem im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetem Ostrawskim oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonali JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz prof. Władysław Wołkow, reprezentujący Bałtycką Akademię Międzynarodową w Rydze. W dalszej kolejności Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba prof. uczelni oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni powitali współorganizatorów przedsięwzięcia, prelegentów oraz zaproszonych gości. Składając życzenia owocnej debaty przekazali głos moderatorom sesji obrad plenarnych: dr. hab. Władysławowi Wołkow, prof. Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze, dr. hab. Piotrowi Dela, prof. Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i dr Marcie Stempień z Istytutu Nauk o Bezpieczeństwie UPH.
Z uwagi na mnogość prelegentów i reprezentowanych przez nich ośrodków naukowych wydarzeniu nadano charakter hybrydowy. Swoją obecnością zaszczyciła nas m.in. prof. Halina Kuc z Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G. S. Skoworody. W swoim wystąpieniu przedstawiła sytuację Charkowa jako frontowej linii oporu przeciwko rosyjskiej okupacji, wprowadzając tym samym audytorium w atmosferę dalszych rozważań, kontynuowanych przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych z Polski, Łotwy, Ukrainy, Estonii, Litwy, Słowacji oraz Czech. Podnoszone przez prelegentów problemy, dotyczące m.in. polityki obronnej państw bałtyckich, współczesnej walki informacyjnej, społeczno-prawnych zagadnień bezpieczeństwa państw czy też konsekwencji konfliktu na Ukrainie, przyczyniły się do wywiązania szerokiej dyskusji na gruncie międzynarodowym, poświęconej obecnej sytuacji polityczno-militarnej oraz społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Program konferencji pdf

MKN 01.2023 2

MKN 01.2023 3

MKN 01.2023 4

DSC08026-5.jpg

MKN 01.2023 5

DSC08035-7.jpg

DSC08081-10.jpg

DSC08088-12.jpg

DSC08053-9.jpg

DSC08092-13.jpg

 Nowy_obraz_7.png

Nowy_obraz_6.png

Nowy_obraz_4.png

Nowy_obraz_5.png

Nowy_obraz_3.png

Nowy_obraz_2.png