INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wykład pt. „Geografia a polityka. Terytorium jako uwarunkowanie polityki państwa” 28 lutego o godzinie 9:00 na Wydziale Nauk Społecznych UPH w Siedlcach odbył się wykład pt. „Geografia a polityka. Terytorium jako uwarunkowanie polityki państwa” dedykowany uczniom szkół średnich. O poszukiwaniu terytorialnych aspektów w działaniach współczesnych państw opowiedziała dr Marlena Drygiel-Bielińska z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Słuchacze mogli przekonać się, że terytorium w wymiarze lądowym, morskim i powietrznym pełni nadal rolę istotnego atrybutu państwa, również we współczesnym zglobalizowanym świecie. Uczniowie poszukiwali na politycznej mapie globu terytorialnych możliwości do stworzenia nowego państwa. Zapoznali się także ze sposobami wykorzystywania zasobów naturalnych dla celów politycznych oraz zagrożeniami związanymi z prowadzonymi sporami i konfliktami na tle terytorialnym. Podczas wykładu wykorzystano wiele materiałów poglądowych, które stały się przyczynkiem do dyskusji z audytorium.

 IMG_20230228_090634553.jpg

IMG_20230228_091921340.jpg

IMG_20230228_091824485.jpg
IMG_20230228_095327140.jpg