INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie z wizyty studyjnej studentów w Zakładzie Karnym

27 lutego 2023 r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach miała miejsce wizyta studyjna członków Koło Naukowe Bezpieczeństwa UPH Siedlce. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zadaniami i misją Służby Więziennej. Studenci zaznajomili się z siedlecką jednostką penitencjarną, poznali kryteria przyjęć do Służba Więzienna oraz korzyści jakie płyną ze służby w owej formacji, w tym zwiedzili część terenu zakładu karnego.
Przybliżona została praca, warunki i zadania formacji, a także struktury i podział na poszczególne funkcje jakie pełnią funkcjonariusze SW.


Uczestnikom wizyty przedstawiono również podstawowe zasady regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto funkcjonariusz Służby Więziennej przedstawił ofertę resocjalizacyjną adresowaną do skazanych w Zakładzie Karnym, w tym:
- prowadzonymi programami resocjalizacji,
- formami zatrudnienia więźniów,
- realizowanymi projektami kulturalno-oświatowymi
- szkoleniami zawodowymi dla osadzonych.

ZK_2.2023_2.jpg

ZK_2.2023_3.jpg
ZK_2.2023_4.jpg