INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

O działalności Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi studia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, geopolityka i studia strategiczne, kryminologia oraz studia na kierunku National security, realizowane w języku angielskim. W ofercie studiów znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia.

W ramach oferowanych przez Instytut kierunków studiów, studenci mają możliwość wyboru modułów fakultatywnych, w ramach których przygotowywani są do przyszłej pracy zawodowej, zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy.

Celem realizowanych przez Instytut studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności wykorzystywanych w przyszłej pracy zawodowej w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz w innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Ponadto ważnym zadaniem Instytutu jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dotyczącą istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, szczególnych zadań, kompetencji, budowy struktur i zasad współpracy instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także umiejętności w zakresie terenoznawstwa, sztuk samoobrony oraz użycia broni palnej.

Absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez Instytut przygotowani są do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

W Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie realizowane są badania naukowe w ramach następujących zespołów badawczych: Zespół Badań Teoretycznych i Praktycznych Wymiarów Bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, Zespół Badań Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, Zespół Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne, Zespól Badań Podstaw Poznawczych i Kultury Bezpieczeństwa, Zespół Badań Współczesnych Wojen, Konfliktów Zbrojnych, Kryzysów i Sporów, Zespół Badań Wymagań i Potrzeb Edukacji dla Bezpieczeństwa, Zespół Badań Problematyki Przestępczości i Zjawisk Patologii Społecznej.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie mieści się na terenie nowoczesnego budynku Wydziału Nauk Społecznych, w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Głównej. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt i jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób odpowiadający najwyższym standardom nauczania oraz potrzebom osób z niepełnosprawnościami.