INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wymiany w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 znajdziesz tu aktualny wykaz miejsc w uczelniach partnerskich, do których studenci i pracownicy naszej uczelni mogą wyjechać.

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+:

mgr Danuta Olejnik

tel.:+48 25 643 19 61

fax: +48 25 644 20 45

Instytutowa Koordynator Programu Erasmus+

dr Marlena Drygiel-Bielińska

Dyżur on-line: poniedziałek 10.15-11.45

Więcej infomacji na temat programu Erasmus + dostępnych jest tutaj.

Course catalogue


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 11 czerwca 2021 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/…/pro…/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 68/2021 Rektora UPH z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2021/22) podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/…/pro…/studia-za-granica-erasmus-plus.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:
dr Ola Bareja-Wawryszuk - ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl
dr Bartłomiej Suchodolski - bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, ️ 25 643 19 61.

Ilustracja ozdobna zachęcająca do udziału w programie