INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Opiekunowie roku dla poszczególnych kierunków studiów

w roku akademickim 2019/2020


 

Studia stacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I rok

dr Joanna Ważniewska

II rok

dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni

III rok

dr Renata Tarasiuk

 

Studia stacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

I rok

dr Maciej Tołwiński

II rok

dr Maryla Fałdowska

III rok

dr Agnieszka Araucz-Boruc

 

Studia stacjonarne I stopnia

KRYMINOLOGIA STOSOWANA

I rok

dr Joanna Kufel-Orłowska 

II rok

dr Marta Stempień

III rok

dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni

 

Studia stacjonarne II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

I rok

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek 

II rok

dr Paweł Szmitkowski 

 

Studia stacjonarne II stopnia

KRYMINOLOGIA

I rok

dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni

II rok

dr Jan Świerczewski 

 

Studia niestacjonarne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I rok

dr Grzegorz Stolarski

II rok

dr Włodzimierz Nowak

III rok

dr hab. Jacek Zieliński, prof. uczelni

 

Studia niestacjonarne I stopnia

KRYMINOLOGIA STOSOWANA

I rok

dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni

II rok

dr Daria Krzewniak

III rok

dr Andrzej Dana 

 

Studia niestacjonarne II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

I rok

dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni

II rok

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni