INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wykaz opiekunów grup studenckich

w roku akademickim 2020/2021


 

Studia stacjonarne


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I stopnia

 

I rok - dr Marlena Drygiel-Bielińska

II rok - dr Joanna Ważniewska

III rok - dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – I stopnia

I rok - dr Grzegorz Wierzbicki

II rok - dr Maciej Tołwiński

III rok - dr Maryla Fałdowska

KRYMINOLOGIA STOSOWANA - I stopnia

I rok - dr Jan Świerczewski

II rok - dr Joanna Kufel-Orłowska

III rok - dr Marta Stempień

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - II stopnia

I rok - dr Renata Tarasiuk

II rok - dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek

KRYMINOLOGIA – II stopnia

I rok - dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni

II rok - dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni

 

Studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I stopnia

I rok - dr Włodzimierz Nowak

II rok -dr Grzegorz Stolarski

III rok - dr Daria Krzewniak

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - I stopnia

I rok - mgr Magdalena Rudnicka

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - II stopnia

I rok - dr Paweł Szmitkowski

II rok - dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni


KRYMINOLOGIA STOSOWANA - I stopnia

III rok - dr Agnieszka Araucz-Boruc