INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Wykaz opiekunów grup studenckich

w roku akademickim 2020/2021


 

 

Studia stacjonarne

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I stopnia

I rok

dr Marlena Drygiel-Bielińska

II rok

dr Joanna Ważniewska

III rok

dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – I stopnia

I rok

dr Grzegorz Wierzbicki

II rok

dr Maciej Tołwiński

III rok

dr Maryla Fałdowska

KRYMINOLOGIA STOSOWANA - I stopnia

I rok

dr Jan Świerczewski

II rok

dr Joanna Kufel-Orłowska

III rok

dr Marta Stempień

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - II stopnia

I rok

dr Renata Tarasiuk

II rok

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek

KRYMINOLOGIA – II stopnia

I rok

dr hab. Norbert Malec, prof. uczelni

II rok

dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni

 

Studia niestacjonarne

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – I stopnia

I rok

dr Włodzimierz Nowak

II rok

dr Grzegorz Stolarski

III rok

dr Daria Krzewniak

KRYMINOLOGIA STOSOWANA - I stopnia

III rok

dr Agnieszka Araucz-Boruc

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - II stopnia

I rok

dr Paweł Szmitkowski

II rok

dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni