Opiekunowie roku dla poszczególnych kierunków studiów

w roku akademickim 2018/2019


     

Kierunek bezpieczeństwo narodowe I stopnia

1. dr inż Mateusz Niedbała                         - I rok studiów stacjonarnych

2. dr Renata Tarasiuk                                 - II rok studiów stacjonarnych

3. dr Joanna Ważniewska                           - III studiów stacjonarnych

4. dr Włodzimierz Nowak                            - I rok studiów niestacjonarnych

5. mgr Andrzej Sędek                                 - II rok studiów niestacjonarnych

7. dr Cezary Kalita                                     - III rok studiów niestacjonarnych                  

               

Kierunek bezpieczeństwo narodowe II stopnia

1. dr Marta Stempień                                    - II rok studiów stacjonarnych

2. dr Andrzej Dana                              .         - II rok studiów niestacjonarnych


        Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

        1. dr Maryla Fałdowska                                    - I rok studiów stacjonarnych

        2. dr Agnieszka Araucz-Boruc                           - II rok studiów stacjonarnych

       

        Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

        1. dr Grzegorz Wierzbicki                                - I rok studiów stacjonarnych

        2. dr Paweł Szmitkowski                                 - II rok studiów stacjonarnych

        2. dr Robert Białoskórski                                 - II rok studiów niestacjonarnych