INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opiekunem praktyk studenckich są:

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Sylwia Zakrzewska 
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Daria Krzewniak 
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Na kierunku Kryminologia stosowana
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Grzegorz Wierzbicki

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praktyki zawodowe na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w wymiarze 6 tygodni (180 godzin) odbywają się po zakończeniu 4 semestru studiów na studiach licencjackich. Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyboru jednostki organizacyjnej do odbycia praktyk dokonuje student, po uprzedniej akceptacji opiekuna praktyk.

Głównymi celami praktyki zawodowej na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne są:

 • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w działalności administracji publicznej oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. analitycznych, organizacyjnych, oraz pracy w zespole,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i etyki w wykonywaniu obowiązków,
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej przez uczelnianego opiekuna praktyk dokonywane jest w semestrze zimowym trzeciego roku studiów licencjackich w oparciu o następujące dokumenty: porozumienie w sprawie praktyk, dzienniczek praktyk.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk w sytuacji przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie służby, pracy zarobkowej, stażu lub wolontariatu, jeśli jej charakter oraz typ instytucji spełnia wymagania określone w programie praktyki. Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbywania praktyki powinni indywidualnie uzyskać akceptację uczelnianego opiekuna praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk wniosek studenta.

Praktyki zawodowe na kierunku Kryminologia stosowana w wymiarze 5 tygodni (150 godzin) odbywają się po zakończeniu 4 semestru studiów na studiach licencjackich. Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w różnego typu instytucjach bezpieczeństwa publicznego składających się na system bezpieczeństwa oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi współpracujących. Wyboru jednostki organizacyjnej do odbycia praktyk dokonuje student, po uprzedniej akceptacji opiekuna praktyk.

Głównymi celami praktyki zawodowej na kierunku Kryminologia stosowana są:

 • zapoznanie studentów z działalnością instytucji składających się na system bezpieczeństwa publicznego oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi współpracujących;
 • konfrontacja posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z praktyką działalności instytucji i placówek o charakterze bezpieczeństwa publicznego, gdzie istotnym jest także rozwijanie zainteresowań i zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów współczesnych zagrożeń w przestrzeni życia społecznego;
 • przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych w charakterze kryminologa stosowanego z możliwością orientacji na konkretną specjalność;
 • poznanie miejsca pracy oraz zaznajomienia się z różnymi stanowiskami i systemami pracy;
 • zdobycie doświadczenia niezbędnego do efektywnego i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych – samodzielnie lub zespołowo;
 • pogłębione poznanie i zrozumienie środowiska zawodowego;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i prowadzenia badań oraz działań prewencyjnych w środowisku społecznym lub środowisku przyrodniczym;
 • weryfikacja wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie trwania nauki i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb współczesnego rynku pracy.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej przez uczelnianego opiekuna praktyk dokonywane jest w semestrze letnim trzeciego roku studiów licencjackich w oparciu o następujące dokumenty: porozumienie w sprawie praktyk, dzienniczek praktyk.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk w sytuacji przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie służby, pracy zarobkowej, stażu lub wolontariatu, jeśli jej charakter oraz typ instytucji spełnia wymagania określone w programie praktyki. Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbywania praktyki powinni indywidualnie uzyskać akceptację uczelnianego opiekuna praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk wniosek studenta.

Dokumentacja praktyk:

Studenckie praktyki zawodowe_BI

Studenckie praktyki zawodowe_BN

Studenckie praktyki zawodowe_BW

Studenckie praktyki zawodowe_KRM