INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opiekunem praktyk studenckich są:

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe 
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Sylwia Zakrzewska 
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Daria Krzewniak 
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Na kierunku Kryminologia stosowana
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
dr Jan Świerczewski

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praktyki zawodowe na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w wymiarze 6 tygodni (180 godzin) odbywają się po zakończeniu 4 semestru studiów na studiach licencjackich. Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyboru jednostki organizacyjnej do odbycia praktyk dokonuje student, po uprzedniej akceptacji opiekuna praktyk.

Głównymi celami praktyki zawodowej na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne są:

 • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w działalności administracji publicznej oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. analitycznych, organizacyjnych, oraz pracy w zespole,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i etyki w wykonywaniu obowiązków,
 • stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej przez uczelnianego opiekuna praktyk dokonywane jest w semestrze zimowym trzeciego roku studiów licencjackich w oparciu o następujące dokumenty: porozumienie w sprawie praktyk, dzienniczek praktyk.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk w sytuacji przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie służby, pracy zarobkowej, stażu lub wolontariatu, jeśli jej charakter oraz typ instytucji spełnia wymagania określone w programie praktyki. Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbywania praktyki powinni indywidualnie uzyskać akceptację uczelnianego opiekuna praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk wniosek studenta.

Praktyki zawodowe na kierunku Kryminologia stosowana w wymiarze 5 tygodni (150 godzin) odbywają się po zakończeniu 4 semestru studiów na studiach licencjackich. Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w różnego typu instytucjach bezpieczeństwa publicznego składających się na system bezpieczeństwa oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi współpracujących. Wyboru jednostki organizacyjnej do odbycia praktyk dokonuje student, po uprzedniej akceptacji opiekuna praktyk.

Głównymi celami praktyki zawodowej na kierunku Kryminologia stosowana są:

 • zapoznanie studentów z działalnością instytucji składających się na system bezpieczeństwa publicznego oraz bezpośrednio lub pośrednio z nimi współpracujących;
 • konfrontacja posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z praktyką działalności instytucji i placówek o charakterze bezpieczeństwa publicznego, gdzie istotnym jest także rozwijanie zainteresowań i zdolności kreatywnego rozwiązywania problemów współczesnych zagrożeń w przestrzeni życia społecznego;
 • przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych w charakterze kryminologa stosowanego z możliwością orientacji na konkretną specjalność;
 • poznanie miejsca pracy oraz zaznajomienia się z różnymi stanowiskami i systemami pracy;
 • zdobycie doświadczenia niezbędnego do efektywnego i rzetelnego wykonywania obowiązków zawodowych – samodzielnie lub zespołowo;
 • pogłębione poznanie i zrozumienie środowiska zawodowego;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i prowadzenia badań oraz działań prewencyjnych w środowisku społecznym lub środowisku przyrodniczym;
 • weryfikacja wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie trwania nauki i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb współczesnego rynku pracy.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej przez uczelnianego opiekuna praktyk dokonywane jest w semestrze letnim trzeciego roku studiów licencjackich w oparciu o następujące dokumenty: porozumienie w sprawie praktyk, dzienniczek praktyk.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk w sytuacji przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie służby, pracy zarobkowej, stażu lub wolontariatu, jeśli jej charakter oraz typ instytucji spełnia wymagania określone w programie praktyki. Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbywania praktyki powinni indywidualnie uzyskać akceptację uczelnianego opiekuna praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty.

Decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk wniosek studenta.

Dokumentacja praktyk kierunki Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Regulami praktyk BN.pdf

Regulamin praktyk BW.pdf

Skierowanie na praktykę.doc

Skierowanie na praktykę.pdf

Porozumienie.pdf

Podanie o zwolnienie z praktyk.doc

Podanie o zwolnienie z praktyk.pdf

Dziennik praktyk BN.doc

Dziennik praktyk BN.pdf

Dziennik praktyk BW.doc

Dziennik praktyk BW.pdf

Arkusz hospitacji.doc

Arkusz hospitacji.pdf

Arkusz telefonicznej weryfikacji.doc

Arkusz telefonicznej weryfikacji.pdf

Ocena praktyki BN.doc

Ocena praktyki BN.pdf

Ocena praktyki BW.doc

Ocena praktyki BW.pdf

Dokumentacja praktyk kierunki Kryminologia stosowana:

Regulamin praktyk.pdf

Skierowanie na praktykę.doc

Skierowanie na praktykę.pdf

Porozumienie.pdf

Podanie o zwolnienie z praktyk.doc

Podanie o zwolnienie z praktyk.pdf

Dziennik praktyk.doc

Dziennik praktyk.pdf

Ocena praktyki.pdf