Opiekunem praktyk studenckich są:

 

Na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
dr Daria Karzewniak 
 
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Na kierunku Kryminologia stosowana
(studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
 
dr Jan Świerczewski

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Praktyki zawodowe na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w wymiarze 6 tygodni (180 godzin) odbywają się po zakończeniu 4 semestru studiów na studiach licencjackich. Praktyki zawodowe studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Wyboru jednostki organizacyjnej do odbycia praktyk dokonuje student, po uprzedniej akceptacji opiekuna praktyk.

Głównymi celami praktyki zawodowej na kierunkach Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne są:

  1. kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w działalności administracji publicznej oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego,
  2. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. analitycznych, organizacyjnych, oraz pracy w zespole,
  3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności i etyki w wykonywaniu obowiązków,
  4. stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej przez uczelnianego opiekuna praktyk dokonywane jest w semestrze zimowym trzeciego roku studiów licencjackich w oparciu o następujące dokumenty: porozumienie w sprawie praktyk, dzienniczek praktyk oraz kartę praktyk.

Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk w sytuacji przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego wykonanie lub wykonywanie służby, pracy zarobkowej, stażu lub wolontariatu, jeśli jej charakter oraz typ instytucji spełnia wymagania określone w programie praktyki. Aktywna działalność w pracach Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego może być również podstawą do ubiegania się o zwolnienie z odbywania studenckiej praktyki zawodowej. Studenci ubiegający się o zwolnienie z odbywania praktyki powinni indywidualnie uzyskać akceptację uczelnianego opiekuna praktyk w oparciu o przedstawione dokumenty.

Decyzje o zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki zawodowej podejmuje Dziekan, na pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk wniosek studenta.

 

Podania o zwolnienie z praktyk:

Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne - Znalezione obrazy dla zapytania symbol doc  Plik PDF

Kryminologia stosowana - Znalezione obrazy dla zapytania symbol doc  Plik PDF