INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Współpraca z siedleckim "Elektrykiem"


 

16

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Naszego Uniwersytetu już kolejny rok kontynuuje współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1 w Siedlcach. Odkąd w kwietniu 2015r. podpisana została oficjalna umowa o współpracy z dobrze znanym w środowisku siedleckim „Elektrykiem”, tempo wzajemnych interakcji i inicjatyw rozwija się bardzo dynamicznie. Rozpoczęło się od wykładów dla klasy o profilu wojskowym – unikatowej wśród szkół siedleckich. Uczniowie pojawiali się w murach Wydziału Humanistycznego, aby wysłuchać wykładów pracowników Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, traktujących o szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa.

Oczywiście przekazywana wiedza dostosowana była do wieku i zasobu wiedzy uczniów I klasy szkoły średniej. Kolejnym krokiem było pozyskanie wspólnymi siłami umundurowania polowego dla uczniów, w którym zobowiązani są oni chodzić w ramach tzw. dnia mundurowego. Nie był to koniec podejmowanych inicjatyw. Z inspiracji Dyrektora ZSP nr I Pana Jerzego Kopańskiego zajęcia zostały uzupełnione o praktyczne ćwiczenia w zakresie musztry, zapoznania z bronią oraz podstaw szkolenia taktycznego, realizowane w siedleckiej jednostce wojskowej.

Kolejny rok to nowe wyzwania. Instytut Nauk Społecznych odwiedzać będą już dwie klasy. Z inicjatywy nowego Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, prof. nadzw. dr hab. Mariusza Kubiaka poszerzony został zakres tematyczny realizowanych zajęć, a w niedalekiej przyszłości planowana jest jeszcze szersza ich formuła, wzbogacona o zagadnienia z zakresu wywiadu konkurencyjnego, kryminologii oraz ratownictwa medycznego.

Korzyści z nawiązanej współpracy są nieocenione. Młodzież ma możliwość, już od pierwszych klas szkoły średniej, oswajania się z atmosferą uczelni wyższej, poszerzania swojej wiedzy oraz kreatywnego planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. Z kolei uczelnia ma możliwość praktycznego promowania swojej oferty edukacyjnej i pozyskiwania nowych studentów, podejmujących naukę na kierunkach, na których przedsmak studiowania mieli okazję poczuć niejako „na własnej skórze”.

Instytut nie spoczywa jednak na laurach. Poszukuje nowych partnerów do współpracy. Aby uchylić rąbka tajemnicy wspomnimy tylko, że już niedługo planowane jest podpisanie kolejnej umowy o współpracy, tym razem ze szkołą spoza Siedlec.