INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szczegółowe rozkłady zajęć w roku akademickim 2022/2023:

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

 

I rok studiów stacjonarnych I stopniaPlik PDF
I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. BP Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. BP (dokument dostępny cyfrowo)

III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. BP Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. BP (dokument dostępny cyfrowo)

 

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych I stopnia  (dokument dostępny cyfrowo)

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych I stopnia  (dokument dostępny cyfrowo)

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
III rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne   

 

III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OTK Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OTK (dokument dostępny cyfrowo)

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW (dokument dostępny cyfrowo) 

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 


III rok studiów niestacjonarnych I stopniaPlik PDF

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 

 

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 

II rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo informacyjne

 

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)   

 

II rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)   

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)   

 

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia (studia I i II stopnia)

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 

II rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) 

 

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF

 
ROZKŁADY - kierunek Kryminologia stosowana 


III rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia (studia II stopnia)

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

II rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo)

 

II rok studiów stacjonarnych II stopnia moduł fakultatywny I 
II rok studiów stacjonarnych II stopnia moduł fakultatywny I (dokument dostępny cyfrowo)

 

ROZKŁADY dla studiów doktoranckich

IV rok Studiów stacjonarnych III stopnia semestr 8 

 

ROZKŁADY dla studiów podyplomowych

Podypolome Studia Ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

Terminarz zjazdów Plik PDF

I zjazd  4-5.03.2023Plik PDF

II zjazd 25-26.03.2023 Plik PDF

III zjazd  15-16.04.2023 Plik PDF

IV zjazd  29-30.04.2023 Plik PDF

V zjazd 13-14.05.2023 Plik PDF

 

 

Studia podyplomowe Zarządzanie Środowiskowe

Terminarz zjazdów Plik PDF
I zjazd  4-5.03.2023Plik PDF

II zjazd 25-26.03.2023 Plik PDF

III zjazd  15-16.04.2023 Plik PDF

IV zjazd  29-30.04.2023 Plik PDF

V zjazd 13-14.05.2023 Plik PDF

VI zjazd 20-21.05.2023 Plik PDF

 

I rok Studiów Podyplomowwych Cyberbezpieczeństwa Plik PDF

 

 

ROZKŁADY dla programu Legia akademicka

 

Moduł podoficerski grupa III 

Moduł podoficerski grupa IV Uwaga.
Do odczytania dokumentów PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 27 września 2022 r.