INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szczegółowe rozkłady zajęć w roku akademickim 2020/2021:

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

I rok studiów stacjonarnych I stopnia  Plik PDF

II rok studiów I stopnia sp. SP Plik PDF

II rok studiów I stopnia sp. BP Plik PDF

III rok studiów I stopnia sp. BP Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

 

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne 

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT Plik PDF

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF

 

 

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia stosowana

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna Plik PDF

 

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF

 

 

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych II stopnia moduł fakultatywny Plik PDF

 

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

II rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

IV rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I rok studiów podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Zjazd 3 i 4Plik PDF 

Zjazd 5 i 6Plik PDF 

LEGIA AKADEMICKA

Rozkład 23.04 Plik PDF

Rozkład 24.04Plik PDF

Egzaminy Plik PDF

Podział na grupy Plik PDF

Terminy zajęć na studiach stacjonarnych

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BN

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BW

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych Kryminologia stosowana

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 1 października 2020 r.