INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Szczegółowe rozkłady zajęć w roku akademickim 2020/2021:

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

I rok studiów stacjonarnych I stopniaPlik PDF
I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów I stopnia sp. SP Plik PDF
II rok studiów I stopnia sp. SP (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów I stopnia sp. BP Plik PDF
II rok studiów I stopnia sp. BP (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

III rok studiów I stopnia sp. BP Plik PDF
III rok studiów I stopnia sp. BP (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. BPPlik PDF
II rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. BP (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. ZKwAPlik PDF
II rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. ZKwA (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. ZkwAPlik PDF
III rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. ZKwA (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

III rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. SPPlik PDF
III rok studiów niestacjonarnych I stopnia sp. SP (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne   

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych II stopnia sp. SBW (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF
II rok studiów niestacjonarnych II stopnia sp. BIiC (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

 

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia stosowana

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych I stopnia (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna (dokument dostępny cyfrowo) Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna Plik PDF
III rok studiów stacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

III rok studiów niestacjonarnych I stopniaPlik PDF
III rok studiów niestacjonarnych I stopnia moduł Kryminologia środowiskowa (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF
III rok studiów niestacjonarnych I stopnia moduł Technologia kryminalistyczna (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

 

ROZKŁADY - kierunek Kryminologia

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF
I rok studiów stacjonarnych II stopnia (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych II stopnia moduł fakultatywny Plik PDF
II rok studiów stacjonarnych II stopnia moduł fakultatywny (dokument dostępny cyfrowo)Plik PDF

 

ROZKŁADY dla studiów doktoranckich

III rok Stuiów stacjonarnych III stopnia semestr 6 Plik PDF

IV rok Stuiów stacjonarnych III stopnia semestr 8 Plik PDF

 

ROZKŁADY dla studiów podyplomowych

I rok studiów podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych


Terminy zajęć na studiach stacjonarnych

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BN

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BW

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych Kryminologia stosowana

 

Uwaga. Do odczytania dokumentów PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 1 października 2020 r.