INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

inauguracja działalności czasopisma12 kwietnia br. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta inaugurująca działalność czasopisma naukowego pt. Central European Journal of Security Studies. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele  Akademii Pomorskiej w Słupsku, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie reprezentowały dr hab. Malina Kaszuba oraz dr Marta Sara Stempień. W trakcie uroczystości doszlo do podpisania umowy o współpracy, którą podpisali: Dziekan dr hab. Daniel Przastek, Dziekan dr hab. Malina Kaszuba, rektor-komendant nadbryg. dr hab. Mariusz Feltynowski oraz prof. Janusz Gierszewski.

1.JPGW dniu 18 maja 2023 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo informacyjne” na temat: „Współczesne zagrożenia informacyjne” zorganizowana przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Do współorganizacji włączyły się następujące podmioty: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Instytut Nauk Społecznych Akademii Katolickiej w Warszawie, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, Katedra Polityki Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, Polskie Towarzystwo Cyfrowe. Wydarzenie patronatem objął Pan Jacek Siewiera – Sekretarz Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu m. st. Warszawy, Komendy Stołecznej Policji oraz administracji samorządowej.

IMG_20230524_113350_HDR.jpg24 maja odbył się ostatni z cyklu wykładów otwartych INOB w roku akademickim 2022/2023, które były realizowane od listopada ubiegłego roku. W wykładzie nt. Wojna, którą można zobaczyć tylko na ekranie, poprowadzonym przez dr hab. Cezarego Kalitę uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach im. Stanisława Staszica oraz studenci Wydziału Nauk Społecznych. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w loterii nagród rzeczowych, w której nagrody odebrali Julia Gorzkowska (ZSP 3) i Krzysztof Mendza (ZSP 3).