INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Kongres.jpgW dniach 15-17 maja 2023 roku odbył się XVI KONGRES OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, BIZNESOWYCH I DANYCH OSOBOWYCH w Ryni, w którym uczestniczyli JM Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz dr hab. Stanisław Topolewski prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Kongres od 2005 roku stanowi ważne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym,  skupiając teoretyków i praktyków, specjalizujących się w problematyce bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

Konferencja naukowa maj 2023W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „ Rola polityki kryminalnej w zapewnianiu bezpieczeństwa” zorganizowana przez Instytut Nauk
o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Do współorganizacji włączyły się następujące podmioty: Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckiem, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Zakład Karny w Siedlcach oraz Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki UPH w Siedlcach.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina. Dyrektor Instytutu Nauk
o Bezpieczeństwie dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni powitał współorganizatorów przedsięwzięcia, prelegentów oraz zaproszonych gości. Składając życzenia owocnej debaty przekazał głos moderatorom obrad plenarnych. Swoją obecnością zaszczycił nas prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Misiuk, który w swoim wystąpieniu wprowadzającym przedstawił przedmiot polityki kryminalnej w ujęciu prawno-historycznym, wprowadzając tym samym audytorium w atmosferę dalszych rozważań, kontynuowanych przez zaproszonych gości i prelegentów. Podnoszone podczas konferencji problemy dotyczyły aspektów prawnych, kryminologicznych, jak i bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.

inauguracja działalności czasopisma12 kwietnia br. na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta inaugurująca działalność czasopisma naukowego pt. Central European Journal of Security Studies. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele  Akademii Pomorskiej w Słupsku, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie reprezentowały dr hab. Malina Kaszuba oraz dr Marta Sara Stempień. W trakcie uroczystości doszlo do podpisania umowy o współpracy, którą podpisali: Dziekan dr hab. Daniel Przastek, Dziekan dr hab. Malina Kaszuba, rektor-komendant nadbryg. dr hab. Mariusz Feltynowski oraz prof. Janusz Gierszewski.

Podkategorie