• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

„Sztuka przetrwania. Życie codzienne

w ekstremalnych warunkach obozowych w XX – XXI w.”

 

1

W dniach 8-9 marca 2018 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor UPH w Siedlcach – dr hab. Tamary Zacharuk, prof. UPH, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX – XXI w.”

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach we współpracy z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu Stradynia w Rydze (Łotwa), Saratowskiej Filii Instytutu Nauk Prawnych Rosyjskiej Akademii Nauk, Wydziału Filozoficznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Państwowego Uniwersytetu w Riazaniu im. S.A. Jesienina, Państwowego Uniwersytetu w Tambowie im. G.R. Dzierżawina (Federacja Rosyjska), przy zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, Koła Doktorantów Nauk Społecznych „Genesis” i Naukowego Koła Doktorantów Historii UPH. 

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński

Prezesem Stowarzyszenia Polska-Estonia

 

Profesor

Miło Nam poinformować, że w przeddzień 100 rocznicy ustanowienia niepodległości Republiki Estońskiej dr hab., Jacek Zieliński, prof. UPH  pracownik instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Humanistycznych został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Polska-Estonia.  

Stowarzyszenie powstało w 1989 r. Jego główne cele to budowanie i rozwój dobrosąsiedzkich stosunków z Estonią tworzenie atmosfery społecznego poparcia dla rozwijania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej, sportowo-turystycznej, popieranie i współorganizowanie wymiany osobowej, bezpośrednich kontaktów między rodzinami, znajomymi, grupami zawodowymi i środowiskami, upowszechnianie wiedzy i wartości dorobku kulturowego obu narodów.

Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów

fizycznych i prawnych,

a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"

 

W dniu 23 lutego w MSWiAm odbyło się seminarium p.t.: „Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym”. Jego celem była wymiana doświadczeń związanych z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem ekologicznym Seminarium skierowane było do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej. Było ono wsparciem dla działań, które prowadzi resort spraw wewnętrznych i administracji w zakresie bezpieczeństwa ludności w ramach programu „Razem Bezpieczniej”. Wzięli w nim udział także pracownicy Naszego Instytutu: prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk oraz prof. dr hab. Agnieszka Filipek.

Rekrutacja na studia/praktyki w ramach programu Erasmus+ 2018/2019

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy na studia i praktyki  zagraniczne organizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/ 2019. Rekrutacja na studia będzie przeprowadzona na wydziałach przez komisje wydziałowe do dnia 13 kwietnia 2018 r. a na praktyki do dnia 26 października 2018 r.  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Humanistyczny dr Maxim Shadurski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..p

Godziny konsultacyjne: czwartki, 12.15 – 13.15, pokój 3.30