INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

1 czerwca 2022 roku w Wydziale Nauk Społecznych UPH Siedlce odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Była to kolejna edycja konferencji, której organizatorami jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach wraz z 18 Dywizją Zmechanizowaną im. T.Buka w Siedlcach.

Konferencję rozpoczął gen. Jarosław Gromadziński wykładem nt. cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji i zagrożeniom w komunikacji społecznej. Wśród prelegentów nie zabrakło ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa reprezentujących Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Sztuki Wojennej czy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Celem konferencji była dyskusja nad szerokim spektrum czynników warunkujących proces zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski. Pod uwagę zostały wzięte zarówno uwarunkowania polityczno-militarne, jak również społeczne, gospodarcze, kulturowe i ekonomiczne. 

inbound4409331910981887719

25 maja 2022 r. odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach przedmiotów Projektowanie działalności e-commerce oraz Logistyczna obsługa klienta w handlu Internetowym, prowadzonych przez dra Adama Marcysiaka, dr Olę Bareja - Wawryszuk oraz mgr Marylę Karczewską- Czapską z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. inbound9182745328617253740

DSC02523 2JPG

W dniu 31.05.2022 r. dr hab.inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i Pani Marlena Pustoła - Dyrektor Zesołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim podpisali umowę, której celem jest nawiązanie współpracy w dziedzinie nauki z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH oraz Wydziałem Nauk Społecznych UPH Siedlce.

W ramach umowy nasz Uniwersytet m.in.:

- obejmie patronatem klasy o profilu technik analityk z kryminologią i analizą kryminalną oraz technik analityk i technik ochrony środowiska;

- będzie wspomagać realizowany przez Szkołę proces edukacyjny poprzez działania przygotowujące młodzież do podjęcia u nas studiów;

- będzie organizować lekcje akademickie na terenie Szkoły i UPH;

- będzie inicjować współpracę studentów UPH i uczniów Szkoły.