• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

 konferencja polska rosja 01

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, której tematami przewodnimi były: „Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka”. W tegoroczną, jubileuszową edycję konferencji, której pomysłodawcą i regularnym organizatorem był dotąd Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego włączył się również Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH.

 

Współorganizatorami konferencji były: Państwowy Uniwersytet im. G. R. Dzierżawina w Tambowie, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Transportu w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. G. W. Plechanowa - filia w Briańsku, Uniwersytet Stradynia w Rydze oraz Bałtycka Akademia Międzynarodowa z Rygi. Po raz czwarty wykład otwierający konferencję wygłosił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce – Jego Ekscelencja Sergey Vadimovich Andreev, któremu towarzyszyła małżonka - Polina Antonovna Andreeva oraz III Sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce - Yury Ponnik. 

Patronat honorowy nad tegorocznymi obradami objął, podobnie jak w latach ubiegłych Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski oraz Mazowiecka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Patronami medialnymi tegorocznego wydarzenia były: TVP3 Warszawa, portal internetowy Eastbook, TV Wschód oraz czasopisma naukowe: „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa”, „Secretum” oraz „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.

Dwudniowe obrady odbywały się w języku: polskim, rosyjskim oraz angielskim. Najważniejsze tezy wystąpień gości były tłumaczone na język polski. Wśród aktywnych uczestników konferencji znaleźli się reprezentanci 30 ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, jak również przedstawiciele reprezentujący: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Prokuraturę Krajową RP, Komendę Główną Policji w Warszawie i Komendę Miejską Policji w Siedlcach. W konferencji wzięło udział 86 prelegentów.

W  trakcie konferencji miała miejsce oficjalna prezentacja publikacji będących pokłosiem dotychczasowych spotkań naukowych z cyklu Polska-Rosja: „Polska-Rosja. Współczesny świat. Zintegrowany czy zdezintegrowany?”, red. Malina Kaszuba, Marta Stempień, Mateusz Niedbała; „Polska-Rosja. Kryzysy, konflikty, wyzwania”, red. Mateusz Niedbała, Marta Stempień oraz „Polska-Rosja. W świecie globalnych przeobrażeń”, red. Damian Jarnicki, Anna Piskorz.

Finansowego i logistycznego wsparcia udzielili organizatorom konferencji lokalni przedsiębiorcy: firma Carsed - Autoryzowany dealer i serwis Volkswagen z Siedlec, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus z Siedlec, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Węglobud z Siedlec oraz Piekarnio-Ciastkarnia Magdalena Wąsowska z Kotunia.

Damian Jarnicki

O wydarzeniu napisali również: