INSTITUTE OF SECURITY STUDIES

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

olimpiada wiedzy polsce 01

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyły się mazowieckie eliminacje LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jest ona realizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod patronatem Prezydenta RP. Organizuje ją Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytucie Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem na poziomie okręgowym jest Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH. W tym roku temat zmienny Olimpiady to „Polska i jej sąsiedzi. Polityka-Gospodarka-Społeczeństwo-Kultura”. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowano 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa mazowieckiego (poza Warszawą).

   W uroczystym rozpoczęciu Olimpiady, które miało miejsce w Wydziale Humanistycznym UPH wzięli udział m.in. wiceambasador Węgier dr Pál Attila Illés, prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, prorektor prof. dr hab. Anna Charuta, prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Beata Gałek, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa dr Malina Kaszuba. Życzyli oni jak najlepszych wyników wszystkim uczestnikom, podkreślając, iż udział w eliminacjach okręgowych jest już dużym sukcesem, który przyniesie na pewno bardzo dobre efekty. Zebrani wysłuchali również wykładu wicembasadora Węgier dr P. A. Illésa, który swoje wystąpienie zatytułował „Polska-Węgry. 1000 lat sąsiedztwa. Historia i teraźniejszość”. Wzbudziło ono duże zainteresowanie zebranych, czego wyrazem była ożywiona dyskusja. Najlepsze wyniki w eliminacjach okręgowych uzyskali uczniowie z Radomia: Bartosz Czarnecki, Filip Barański, Filip Główka. Do uczestnictwa w eliminacjach centralnych został także zakwalifikowany Maciej Łyżwiński z Garwolina.

   W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady wchodzili: prof. nzw. dr hab. Włodzimierz Fehler (przewodniczący), prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (zastępca przewodniczącego), dr Joanna Ważniewska (sekretarz), członkowie - prof. nzw. dr hab. Adam Bobryk, prof. nzw. dr hab. Agnieszka Filipek, prof. nzw. dr hab. Mariusz Kubiak, prof. nzw. dr hab. Jacek Zieliński, dr Paweł Szmitkowski, dr Andrzej Dana, dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, dr Renata Tarasiuk, mgr Anna Czubaj.

O wydarzeniu napisali również:

W trakcie pobytu w Siedlcach wicemabasador Węgier dr Pál Attila Illés wziął też udział w zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach "Dniu z literaturą węgierską". Szerzej na ten temat na stronach: