Tematy realizowane w ramach działalności statutowej w roku 2018 przez

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA


Lp.

Nr tematu

Tytuł tematu

Kierownik tematu

Jednostka organizacyjna

 1. 238/07/S Polska i jej pozycja w świecie, aspekty polityczne, kulturowe, prawne i społeczno- gospodarcze

prof. dr hab.

S. Jaczyński

Zakład Historii Bezpieczeństwa
2. 280/11/S Bezpieczeństwo narodowe w erze globalizacji

dr hab.

M. Minkina

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i   Studiów Strategicznych

 3. 423/15/S Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

dr hab.

W. Fehler

Zakład Teorii Bezpieczeństwa
 4. 466/16/S Współczesne wojny, konflikty zbrojne, kryzysy i spory

dr hab.

M. Kubiak

Zakład Obronności Państwa
 5. 468/16/S

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach w stabilnym otoczeniu i sytuacjach kryzysowych

dr hab.

H. Wyrębek

Zakład Bezpieczeństwa Państwa
6. 510/18/S Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie

prof. dr hab.

Andrzej Glen

Zakład Badań Społecznych i Kultury Bezpieczeństwa
7. 413/15/S Wymagania i potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa

prof. dr hab.

Jerzy Kunikowski

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa