INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zespoły badawcze działające w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Zespół Badań Teoretycznych i Praktycznych Wymiarów Bezpieczeństwa w XX i XXI wieku

 1. dr hab. Jacek Zieliński prof. uczelni - kierownik  zespołu orcid m 
 2. dr hab.prof. uczelni Włodzimierz Fehler, prof. uczelni – członek zespołu orcid m  
 3. dr Joanna Ważniewska - adiunkt – członek zespołu orcid m 
 4. dr Andrzej Dana- członek – adiunkt– członek zespołu orcid m 
 5. mgr Aleksiej Pulik- doktorant– wspieranie badań
 6. mgr Adam Mateuszuk – doktorant – wspieranie badań
 7. mgr Sylwia Kęska - doktorantka – wspieranie badań
 8. mgr Artur Gajowniczek- doktorant– wspieranie badań
 9. mgr Michał Wójtowicz - doktorant– wspieranie badań

Zespół Badań Problemów Bezpieczeństwa Narodowego

 1. dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni - kierownik zespołu orcid m  
 2. prof. dr hab. Romuald Kalinowski – członek zespołu orcid m 
 3. dr Paweł Szmitkowski - adiunkt– członek zespołu orcid m 
 4. dr Tomasz Stefaniuk – adiunkt- członek zespołu
 5. mgr Wojciech Celiński – doktorant– wspieranie badań
 6. mgr Grzegorz Czapski – doktorant– wspieranie badań
 7. mgr Renata Stefaniak – doktorantka– wspieranie badań

Zespół Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Studium teoretyczno-empiryczne

 1. dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni – kierownik zespołu orcid m 
 2. dr hab. inż. Robert Białoskórski, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 3. dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 4. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 5. dr Beata Gałek- adiunkt – członek zespołu orcid m 
 6. dr Marta Sara Stempień – adiunkt – członek zespołu orcid m 
 7. dr Renata Tarasiuk - adiunkt – członek zespołu orcid m 
 8. mgr Karolina Sówka - doktorantka - wspieranie badań
 9. mgr Izabela Bojko – doktorantka - wspieranie badań

 Zespól Badań Podstaw Poznawczych i Kultury Bezpieczeństwa

 1. prof. dr hab. Andrzej Glen – kierownik zespołu orcid m 
 2. prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko – członek zespołu orcid m 
 3. dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 4. dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 5. dr Daria Krzewniak – adiunkt – członek zespołu orcid m 
 6. mgr Eliza Kublik – doktorantka – wspieranie badań
 7. mgr Marek Poleszczuk – doktorant – wspieranie badań

Zespół Badań Współczesnych Wojen, Konfliktów Zbrojnych, Kryzysów i Sporów

 1. dr hab. Kubiak Mariusz, prof. uczelni – kierownik zespołu orcid m 
 2. dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 3. dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 4. dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni – członek zespołu orcid m 
 5. dr Maciej Tołwiński - adiunkt – członek zespołu orcid m 
 6. mgr Wojciech Maksymiuk – doktorant – wspieranie badań
 7. mgr Emilia Kępka - wspieranie badań
 8. mgr Wioleta Iwanowska - wspieranie badań

Zespół Badań Wymagań i Potrzeb Edukacji dla Bezpieczeństwa

 1. prof. dr hab. Jerzy Kunikowski – kierownik zespołu orcid m 
 2. dr Agnieszka Araucz – Boruc - adiunkt– członek zespołu orcid m 
 3. dr Grzegorz Wierzbicki – adiunkt – członek zespołu orcid m 

Zespół Badań Problematyki Przestępczości i Zjawisk Patologii Społecznej

 1. prof. Brunon Hołyst – kierownik zespołu orcid m 
 2. dr hab. Norbert Malec – członek zespołu orcid m 
 3. dr Joanna Kufel - Orłowska – członek zespołu orcid m