INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie,

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego

oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach.

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową p.t.:

Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19. Kompetencje personelu zarządzającego w lotnictwie na różnych poziomach kierowania.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2022r. w godzinach 10.00 - 13.00 na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
 

Tematem przewodnim konferencji jest zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie w okresie pandemii Covid C-19 w aspekcie prawnym oraz oczekiwane kompetencje personelu kierowniczego na różnych poziomach zarzadzania w lotnictwie.

Zasadniczym celem Konferencji jest nawiązanie współpracy środowisk reprezentujących wszystkie dziedziny lotnictwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bezpieczeństwa w lotnictwie w kontekście przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii COVID 19 w aspekcie uregulowań prawnych oraz pożądanych kwalifikacji, umiejętności i postaw personelu kierowniczego jak również nawiązanie trwałej współpracy skutkującej wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo w linku umieszczonym poniżej:

https://szanse-lotnictwa.lazarski.pl/