INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1

W dniach 14-15 listopada br. Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja  na temat: „Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód“. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z rosyjskimi ośrodkami naukowymi: Państwowym Uniwersytetem im. G. Dzierżawina w Tambowie, Uniwersytetem Transportu (MIIT) w Moskwie, Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym im. Plechanowa w Briańsku, łotewskimi: Uniwersytetem Stradynia w Rydze, Bałtycką Akademią Międzynarodową w Rydze,  a także Państwowym Uniwersytetem im. A. Bajtursynowa w Kostanaju w Kazachstanie.

W bieżącym roku rozszerzono formułę konferencji,  która przez ostatnie pięć lat koncentrowała się ściśle wokół relacji na linii Warszawa-Moskwa. W obliczu zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa m.in. rosnącej siły potęg azjatyckich, polaryzacji stanowisk wobec współczesnych wyzwań dla światowego bezpieczeństwa, takich jak wojna w Syrii, czy program atomowy Iranu podjęto debatę uwzględniającą szerszy kontekst. Licznie zgormadzeni prelegenci z polskich ośrodków akademickich m.in. prof. dr hab. Bogusław Pacek Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Mirosław Sułek i prof. dr hab. Józef Tymanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej,  rosyjskich: prof. Aleksandr Załużnyj z Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej  i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej prof. Nina Wołodina z Uniwersytetu Prokuratury Federacji Rosyjskiej,  dr hab. Jurij Szewiakow prorektor Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych w Charkowie zaprezentowali najnowsze wyniki badań z zakresu bezpieczeństwa, rywalizacji militarnej i walki informacyjnej.

Informację na temat konferencji można znaleźć także tutaj.