INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

dla dr hab. Adama Bobryka

 

DSC 0041

 

W Warszawie odbyła się uroczystość na której nagrodzono odznaczeniami państwowymi 31 osób, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadane przez prezydenta RP, przekazał wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Wśród odznaczonych był dr hab. Adam Bobryk, profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych UPH. Medal został mu nadany za działania na rzecz przemian demokratycznych w latach osiemdziesiątych.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021. Przyznawany jest on osobom, które pełniąc nienaganną służbę publiczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie nadawane jest tym, którzy prowadzili działalność: na rzecz przemian demokratycznych, walki o niepodległość, budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.