INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 UWAGA !!!

 

Szanowni  Państwo,


Zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dniach 12-25 marca, kierujemy prośbę do wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia o kontakt ze studentami, przygotowywanie i udostępnianie im drogą elektroniczną materiałów do pracy własnej.

Informujemy także, że zajęcia online powinny być prowadzone od czwartku 19 marca br. na studiach wszystkich stopni i trybów zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

Jednocześnie uczulamy nauczycieli akademickich oraz studentów (zwłaszcza starostów grup) na szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, które postaramy się jak najszybciej umieścić na stronie Instytutu.