INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników UPH

na wyjazdy w ramach program Erasmus+ rok ak. 2020/ 2021

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w poszczególnych instytutach do dnia 26 maja 2020 roku.  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami instytutowymi:

 

Koordynator instytutowy

Wydział Nauk Społecznych

Instytut:

Nauk o Bezpieczeństwie

dr Marlena Drygiel-Bielińska

Nauk o Polityce i Administracji

dr Bartłomiej Suchodolski

Instytut Pedagogiki

dr Aneta Niewęgłowska

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

dr Ola Bareja-Wawryszuk

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

Nauk o Zdrowiu

dr Joanna Omieciuch

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

Nauk Chemicznych

dr hab. Anna Kamecka

Nauk Biologicznych

dr Aneta Frankowska-Maciejewska

Matematyki

dr Renata Modzelewska-Łagodzin

Informatyki

dr Anna Wawrzyńczak-Szaban

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach

 

Zootechniki i Rybactwa

dr Krystian Tarczyński

Rolnictwa i Ogrodnictwa

mgr Emilia Rzążewska

Wydział Nauk Humanistycznych

 

Instytut Historii

dr Rafał Roguski

Językoznawstwa i Literaturoznawstwa

dr Kristina Vorontsova

 

Na stronach internetowych: https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami zostało opublikowane Zarządzenie nr 57 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o udziale w procesie rekrutacji.