INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

unnamed

UWAGA ‼️ Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych? Zapraszamy na Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Rekrutacja trwa do 13 listopada
Kierownik studiów:
dr hab. Stanisław Topolewski,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat INoB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:
Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:
🔹obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych,

🔹bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów,

🔹bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
🔹wymagań krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
🔹specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
🔹podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych
Słuchacze studiów podyplomowych będą realizowali następujące moduły kształcenia:
🔹Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
🔹Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
🔹Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
🔹Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
🔹Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
🔹Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
🔹Bezpieczeństwo przemysłowe.
🔹Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
🔹Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
🔹Bezpieczeństwo informacji.
🔹Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
🔹Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
🔹Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
🔹System ochrony danych osobowych.
🔹Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
🔹Etyka zawodowa.
🔹Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
🔹Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Studia adresowane są w szczególności do:
▪️osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach tam, gdzie są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony;
▪️osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych;
kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów;
▪️administratorów systemów telefonicznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów danych osobowych;
▪️osób przygotowujących się do pracy w ww. instytucjach.
W ramach Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do zajmowania stanowiska związanego z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych. Co więcej, zróżnicowany program studiów pozwala uczestnikowi na szerokie zapoznanie się prezentowaną problematyką. Wśród oferowanych przedmiotów znajdują się między innymi te, związane z praktyką ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, jak i moduły teoretyczne, dające solidną podbudowę literaturową. Co więcej, słuchacze zostaną zapoznani z elementami etyki zawodowej.
Kadra:
Praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie organizowania i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych w RP oraz państwach i organizacjach NATO i UE:
🔸pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach
🔸pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
🔸pracownicy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON
Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów oraz złożeniu egzaminu końcowego.
Czas trwania w semestrach oraz ilość godzin ogółem:
2 semestry, 252 godziny
Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:
podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kserokopia dowodu osobistego.
Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych. Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
I semestr - 6 zjazdów
II semestr - 5 zjazdów
Rejestracja: https://irk.uph.edu.pl/pl/home/R_SPD_2020-2021/