INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Logotypy Unii Europejskiej

Zdjęcie uczestników wyjazdu studyjnego

W dniach 14 - 18 czerwca odbył się w ramach projektu "Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach" kierowanego przez dr Małgorzatę Wiśniewską z Instytutu Pedagogiki wyjazd studyjny dla studentów Wydziału Nauk Społecznych. W jego trakcie prowadzone były przez pracowników naszej Uczelni: dr. hab. Stanisława Topolewskiego, dr. hab. Mariusza Kubiaka, dr Agnieszkę Araucz - Boruc, dr Sabinę Wieruszewską – Duraj, dr Małgorzatę Wiśniewską, dr. Macieja Tołwińskiego i dr. Pawła Szmitkowskiego zajęcia w ramach realizacji zadania praktyczno-analitycznego. Obejmowały one profilaktykę zagrożeń, pierwszą pomoc przedmedyczną, strzelectwo, ceremoniał wojskowy, samoobronę oraz ochronę przed bronią masowego rażenia. Oprócz tego studenci mieli okazję na twórcze spędzenie wolnego czasu w miłym, nadbużańskim klimacie.

W dniu 16 czerwca zaszczycili nas swoją obecnością, w ramach kontroli prowadzonych zajęć, Jego Magnificencja Rektor UPH prof. dr hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba, prof. Uczelni.