INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie podpisanie umowy

16 marca br. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i JM Rektor-Komendant Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

W uroczystości wzięli udział prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - prorektor ds. studiów, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - prorektor ds. nauki; st. bryg. Klaudia Madej-Węgier, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - dziekan Wydziału Nauk Społecznych; dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni - dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie oraz dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. uczelni - koordynator realizacji postanowień porozumienia.

 

Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie: wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych; realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych; wspólnych projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych; przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych; wspólnej organizacji konferencji i seminariów; wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych; systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności; wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze dydaktycznym i naukowo - badawczym; wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.
Zdjęcie podpisanie umowy nr 2
Zdjęcie podpisanie umowy nr 3