INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 25 kwietnia br. w godz. 11.00-13.00 (aula 08A) z inicjatywy Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki UPH odbędzie się wykład otwarty dla studentów Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Pierwsza część wykładu będzie miała charakter teoretyczny i będzie dotyczyła problematyki zapobiegania utracie informacji drogą elektroniczną. Podczas drugiej części wykładu zostanie omówiona procedura przeprowadzania badania wariograficznego, odbędzie się również pokaz praktyczny.
Wykład przeprowadzi Pan Jarosław Bartniczuk – były oficer Biura Ochrony Rządu realizujący zabezpieczenia techniczne i antyterrorystyczne najważniejszych osób i obiektów w Państwie i za granicą – m.in odpowiedzialny za bezpieczeństwo w polskim przedstawicielstwie przy NATO w Brukseli, ambasadzie RP w Teheranie.