INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

M.Tołwiński wykład

W ubiegły czwartek, 7. kwietnia, dr Maciej Tołwiński przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach wykład połączony z autorskimi warsztatami umiejętności praktycznych. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładu nt. współczesnej sytuacji w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zabrać głos w dyskusji odnośnie wyzwań, szans i zagrożeń stojących przed dzisiejszym światem.
Podstawą przeprowadzenia zajęć z uczniami była nowa publikacja pt. „Wielowymiarowość współczesnych konfliktów”, red. M. Tołwiński, wyd. UPH w Siedlcach 2022.

MT2

MT3

MT4

MT5