INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

INTERED baner

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. MIĘDZYNARODOWE MECHANIZMY RATUNKOWE I OGRANICZANIE RYZYKA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, której współorganizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.


Konferencja odbędzie się 15 września 2022 roku w trybie hybrydowym:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01629 Warszawa, Polska (po rejestracji)
Online przez ClickMeeting (po rejestracji)
Online przez Youtube (otwarty dostęp, bez rejestracji)

Głównym celem konferencji jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie międzynarodowych mechanizmów zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe i katastrofy oraz zainicjowanie dyskusji na temat poprawy ograniczania ryzyka katastrof.
Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i zagrożenia hybrydowe wskazują na potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej, aby poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi i katastrofami o zasięgu globalnym. Współistniejące zjawiska i efekty kaskadowe wpływają na poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, UE). Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, aby być lepiej przygotowanym, skuteczniej reagować na zagrożenia, bardziej kompleksowo i skutecznie ograniczać istotne konsekwencje oraz przywracać poszkodowane społeczeństwo w kierunku „lepszego odbudowy”.

Konferencja będzie platformą wymiany pomysłów, wyników badań i rozwiązań łączących teorię i praktykę ograniczania ryzyka katastrof w zakresie mechanizmów ratunkowych. Ambicją jest rozwijanie istniejących i inicjowanie nowych sieci składających się z decydentów, administracji publicznej, służb publicznych, sił zbrojnych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów redukcji ryzyka katastrof, aby były bardziej elastyczne i przygotowane na wyzwania XXI wieku w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.
Istnieje możliwość wystawienia posteru oraz przygotowania rozdziału w monografii pokonferencyjnej.
Udział jest BEZPŁATNY

Termin zgłoszeń wystąpień: do 15 sierpnia 2022 roku
Zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=29327
Więcej informacji pod linkiem: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=29327