INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniu 14 listopada br. odbyła się wizyta studyjna studentów Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Wizyta była inicjatywą Koła Naukowego Kryminologii i Kryminalistyki UPH w Siedlcach. inbound6740309455496322707

 Studenci I i III roku kierunku Kryminologia, pod opieką dr Jana Świerczewskiego, mieli możliwość zapoznania się z materiałem poglądowym, dotyczącym postępowania technika kryminalistyki na miejscu zabójstwa. Zapoznali się również z wyposażeniem radiowozu żandarmerii wojskowej, a także wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych - "Analiza dokumentów w celu ustalenia ich autentyczności". Podczas wizyty studenci uczestniczyli także w wykładach nt. rekonstrukcji wizerunku człowieka, identyfikacji człowieka na postawie analizy wzoru pisma ręcznego oraz rekonstrukcji i wizualizacji 3D. Odbyła się również prezentacja, opisująca zadania poszczególnych zakładów Żandarmerii Wojskowej. inbound107532106647201374inbound1880228672322190871