INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

prof. Bobryk 1 22

Dr hab. Adam Bobryk, profesor uczelni z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych UPH został nagrodzony srebrnym medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Uroczystość odbyła się w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku podczas konferencji „Polacy na Białorusi. Od powstania styczniowego do XXI wieku”.

Wyróżnienia dokonano za „pełną zaangażowania pracę na rzecz Rodaków poza granicami Kraju”. Dotyczy to zwłaszcza realizowanych badań naukowych i publikacji. Jak stwierdził w laudacji, dr hab. Tadeusz Gawin z Uniwersytetu Warszawskiego, honorowy przewodniczący Związku Polaków na Białorusi „Adam Bobryk aktywnie współpracuje ze Związkiem Polaków, wielokrotnie występował w audycjach radiowych i telewizyjnych, a w dobie pandemii, w panelach internetowych poświęconych obecnej sytuacji Polaków na Białorusi. Od kilku lat jest czynnie zaangażowany w organizację międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce Polaków na Białorusi w okresie od powstania styczniowego do XXI wieku. Dzięki jego poświęceniu, ale i umiejętnościom pięć dotychczasowych edycji tej konferencji stało się ważnym wydarzeniem na mapie nauki polskiej i białoruskiej. Oprócz niewątpliwych walorów naukowych jego działania i pomysły sprawiły, że jest to okazja do autentycznej dyskusji na ważne tematy związane z polskimi losami na Białorusi”.
Adam Bobryk jest socjologiem, specjalizuje się w badaniach nad polską mniejszością na Wschodzie, mniejszościami narodowymi, etnicznymi i wyznaniowymi w kraju, socjologią polityki oraz stosunkami międzynarodowymi. W swoim dorobku posiada ponad 170 publikacji naukowych, w tym 51 wydanych za granicą (Austria, Białoruś, Bułgaria, Litwa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, Ukraina). Odbył staże naukowe w Drohobyckim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franko na Ukrainie (2013) i Homelskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. P. O. Suchowo na Białorusi (2017) oraz był profesorem wizytującym w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały na Białorusi (2019). W ramach programu Erasmus+ prowadził zajęcia w Międzynarodowej Akademii Bałtyckiej na Łotwie (2021) i Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach (2022). Od 2000 r. jest w składzie jury przeprowadzanego na Białorusi Konkursu Historycznego „Dzieje Polski”. W latach 2007-2013 był także w komisjach konkursów literaturoznawczych adresowanych do młodzieży z Białorusi. Jest również aktywnym publicystą, od kilkudziesięciu lat popularyzując problematykę Polaków poza granicami kraju w środkach społecznego przekazu.

DSC_0022.JPG

DSC_0016.JPG

DSC_0033.JPG

DSC_0061.JPG

DSC_0066.JPG

DSC_0068.JPG

IMG_6601.JPG

IMG_6872.JPG

Autorzy fotografii: Irena Waluś i Denys Kustenko