INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zdjęcie z rozdania nagród Rektora za publikacje i redakcję czasopismW grudniu 2022 r. Jego Magnificencja po raz pierwszy wręczył pracownikom naukowo-dydaktycznym Nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za wysoko punktowane publikacje naukowe oraz redagowanie czasopism wydawanych przez UPH w 2022 r. Wśród nagrodzonych pracowników Instytut znaleźli się: dr hab. Malina Kaszuba, dr hab. Jan Rajchel oraz dr Marta Stempień.

Nagrody mają na celu wspieranie publikowania w prestiżowych czasopismach i podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, co ma wymierne przełożenie na ocenę I kryterium ewaluacji działalności naukowej dyscyplin. Nagrodzonym pracownikom gratulujemy.