INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pokaz sprzętu wojskowego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia styczeń 2023

18 stycznia br. na Wydział Nauk Społecznych UPH Siedlce odbył się pokaz sprzętu Wojskowego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.
Patronat nad wydarzeniem objęła 18 Dywizja Zmechanizowana. W pokazie uczestniczyli przedstawiciele 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach.
Podczas pokazu został zaprezentowany sprzęt dozymetryczny oraz indywidualne środki ochrony przed skażeniami. Było to ciekawe uzupełnienie zajęć na kierunkach związanych z bezpieczeństwem, kryminologią i nie tylko.