Historia Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa sięga roku 2000 r., w którym to został utworzony Instytut Nauk Społecznych. Nowo powstały Instytut bardzo szybko zaangażował się w działalność naukową poświęconą zagadnieniom nauk politycznych, najnowszej historii politycznej, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, polityki społecznej i ekonomicznej mającą swoje odzwierciedlenie w kształceniu na kierunku politologia. Studia te prowadzone były w następujących specjalnościach: bezpieczeństwo narodowe, integracja europejska, studia wschodnioeuropejskie, marketing polityczny i dyplomacja współczesna.
 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (INSiB) funkcjonuje od 2012 r. na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (UPH). Należy do najmłodszych jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego. Mieści się na terenie nowoczesnego budynku oddanego do użytku w 2013 r. o powierzchni ponad 9 000 tyś. m kw. w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Głównej. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt i jest w pełni przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób odpowiadający najwyższym standardom nauczania. Rozpoczęty proces budowy instytucjonalnej współpracy z innymi jednostkami badawczymi i doradczymi w kraju, Europie i poza nią zaowocował wzmocnieniem potencjału badawczego Instytutu.
 
W 2007 r. uzyskano uprawnienia do kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Od momentu gdy w 2010r. Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk wojskowych, przekształcone następnie (w 2011r.) w uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, pracownicy Instytutu prowadzą seminaria doktorskie oraz zajęcia na studiach III stopnia.
 
Rozwój naukowy pracowników oraz poszerzanie oferty edukacyjnej sprawiły, iż Instytut Nauk Społecznych został przekształcony w Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ten strategiczny kierunek rozwoju Instytutu został wzmocniony przez utworzenie studiów III stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe począwszy od roku akademickiego 2013/2014. Ważnym wydarzeniem w historii Instytutu jest także uruchomienie od roku akademickiego 2017/2018 nowego kierunku studiów - Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Stanowi on jakościowo nowy element, który w znakomity sposób rozszerza dotychczasową formułę pracy jednostki, będąc atrakcyjną alternatywą dla dotychczas realizowanego kierunku kształcenia. 
 
Powołani do pełnienia obowiązków władz Instytutu zostali:   
 
- w okresie od 1 października 2001 r. do 30 września 2003 r.

 Dyrektor: dr hab. Józef Jaroń, prof. nadzw.
Wicedyrektor: dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. nadzw.   
 
- od 1 października 2003 r. do 30 września 2012 r.

Dyrektor: dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. nadzw.
Wicedyrektor: dr Izabela Aldona Trzpil (2003- 2009)
Wicedyrektor: dr Mariusz Kubiak (2009-2012)  
 
- od 1 września 2012 r.do 31 sierpnia 2016 r.

Dyrektor: dr hab. Mirosław Minkina, prof. nadzw.
Wicedyrektor: dr Beata Gałek (od 1 listopada 2012)  
 
- od 1 września 2016r.

 Dyrektor: dr hab. Mariusz Kubiak, prof. nadzw.
Wicedyrektor: dr Malina Kaszuba  
 
Oferta edukacyjna Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa obejmuje studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe realizowane na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizowane na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Dodatkowo pasje naukowe mogą być rozwijane w ramach działalności w Studenckim Kole Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa prowadzi również kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych, Mediacji Sądowych i Pozasądowych, oraz Detektywistyki z Ochroną Osób i Mienia.
 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa realizując potrzeby edukacyjne wynikające ze zmian rynku pracy przygotowuje nową ofertę studiów łączących w sobie elementy nauk politycznych, polityki publicznej, historii, stosunków międzynarodowych, prawa i ekonomii. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna pracowników Instytutu koncentruje się na problematyce metodologii, teorii i historii bezpieczeństwa, reagowania kryzysowego, służb specjalnych, wywiadu konkurencyjnego, bezpieczeństwa militarnego, kulturowego, ekologicznego, społecznego i ekonomicznego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych, stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu WNP, integracji europejskiej, oraz nauk politycznych. Instytut organizuje corocznie międzynarodowe konferencje naukowe, których przedmiotem są m.in. przedmiotowe i podmiotowe zagadnienia bezpieczeństwa, kwestie wolności, demokracji oraz roli i miejsca człowieka we współczesnym świecie.
 
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa jest wydawcą czasopism naukowych pod nazwą Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne (Część B wykazu MNiSW - 9 pkt.), jak również Secretum: Bezpieczeństwo i Informacja (od maja 2014 r.) oraz De Securitate et Defensione (O Bezpieczeństwie i Obronności).
 
Instytut prowadzi współpracę w zakresie badań naukowych z Akademią Bałtycką w Rydze (Łotwa), Państwowym Uniwersytetem w Tambowie (Rosja).

Dyrektorzy INSiB


jaczynski

prof. zw dr hab. Stanisław Jaczyński (2003-2012)

Minkina2

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Minkina (2012 - 2016)

 Kubiakn

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kubiak (2016 -