INSTYTUT NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

PROGRAMY STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

Bezpieczeństwo informacyjne, studia I. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe, studia I. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy


Bezpieczeństwo narodowe, studia I. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

III rok

program studiów

sylabusy

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

III rok

program studiów

sylabusy

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

  

Kryminologia, studia I. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy

III rok

program studiów

sylabusy

 

Kryminologia, studia II. stopnia

I rok

program studiów

sylabusy

II rok

program studiów

sylabusy